Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Nästa sammankomst:
Onsdag 21 november kl 18.00

40 år på kulturens vingar

Siv Falk berättar i ord och bild.
Plats: Hörsalen på Kulturhuset Ängeln


... och nästnästa:
Onsdag 5 december, kl 19.00 i Värmbolsstugan

Traditionsenligt adventssamkväm

Kostnad: 50 kr
Anmälan senast 2 december till edgelius@yahoo.se eller telefon 070-753 63 77.