Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening


Vårt program i höst med olika föredrag i Hörsalen, Ängeln, och adventssamkväm i Värmbolsstugan ställs in p.g.a. de Corona-restriktioner som gäller.