Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening


Hembygdsdagen den 2 augusti är inställd p.g.a. coronapandemin.

Besök gärna muséerna!
   Läs hela årsprogrammet här.