Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Nästa sammankomst:
Onsdag 19 september kl 18.30

Kai Kylegård visar bilder under temat "Nu - och då".

Plats: Perrongen vid lokstallarna

(Ett samarrangemang med Kulturförvaltningen)