Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Onsdag 25 oktober 2017, kl 18.00
Plats: Biblioteket Ängeln

Kunskap och kunskapsmotstånd genom historien

Välkommen till en föreläsning med Arne Jarrick, professor i historia vid Stockholms universitet.

Föreläsningen handlar om att det mänskliga samhället är unikt genom sin kulturella dynamik, som bland annat innebär att vi lär oss mer och mer hela tiden och ständigt för över vår nyvunna kunskap mellan och inom generationerna. Men på senare tid har det tvärtom sagts allt oftare att människor mer och mer gör motstånd mot kunskap, är ”faktaresistenta”, stänger in sig i sina filterbubblor och så vidare.

Hur är det med den saken, idag och i ett långsiktigt historiskt perspektiv, särskilt som det tills helt nyligen hette att vi i vår tid mer än någonsin lever i ett kunskapssamhälle? Vinner eller förlorar kunskapen på sikt?

ETt samarrangemang med KFV Släktforskarförening och Kulturförvaltningen.