Katrineholm-Stora Malms HembygdsföreningVerksamheten ligger i Corona-paus i avvaktan på beslut om aktuellt månadsprogram.
   Läs hela årsprogrammet här.