Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Ansvarsfördelning inom föreningen

 Medlemsansvarig
Kerstin Falk

 Samhällskontakter
Ulf Wedberg

 Arkivarie och bibliotekarie
Carl E Sturkell med Helena Ottosson som biträdande

 Utredningar och inkommande förfrågningar
Carl E Sturkell

 Bokningar och museibesök
Stig Blomqvist
Tel: 0150-159 01, Mobil: 070-208 82 86

 Bokningar av Wermbolsstugan
Maria Swärd (vandrarhemsföreståndare)
Mobil: 070-666 26 44

 Servering och catering
Lennart Eriksson

 Brandskyddsombud
Stig Blomqvist och Arne Lagerstedt

 Försäkringsansvarig
Arne Lagerstedt

 Hemsida
Agneta Welander