Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Ansvarsfördelning inom föreningen

 Medlemsansvarig
Kerstin Falk

 Samhällskontakter
Ulf Wedberg

 Arkivarie
Kerstin Falk

 Utredning
Martin Edgélius

 Bokningar
Martin Edgélius

 Servering
Kerstin Falk

 Brandskyddsombud
Martin Edgélius

 Försäkringsansvarig
Martin Edgélius

 Hemsida
Agneta Welander