Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Ansvarsfördelning inom föreningen

 Medlemsansvarig/register
Kerstin Falk
Reijo Eriksson
Peter Gustafsson

 Samhällskontakter
Ulf Wedberg

 Arkivarie
Kerstin Falk

 Utredning
Kerstin Falk

 Bokningar
Kennert Björk

 Servering
Kennert Björk

 Brandskyddsombud
Kerstin Falk

 Försäkringsansvarig
Kerstin Falk

 Hemsida
Agneta Welander