Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Arbetsgrupper

Bildgrupp
Uppdrag
Inventering av äldre fotografier mm i arkiv och andra samlingar, samt formulera en förslagsidé till system för arkivering av materialet och hur det skulle kunna göras tillgängligt för alla.
Kai Kylegård
Reijo Eriksson

Torpinventeringsgrupp
Uppdrag
Identifiering och skyltning av gamla bosättningar. Genomgång av befintligt datorregister över torp och översyn av redan uppsatta skyltar; på sikt forskning om de forntida bosättarna och dokumentation för framtida publicering.
Kerstin Falk   (sammankallande)
Ulf Malmkvist
Anita Österberg
Gunilla Gahnfelt
Inger Jansson
Jan-Erik Haglund
Marianne Haglund