Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Kommittéer

Fastighetskommittén
(Vilande)

Museikommittén
Kerstin Falk   (sammankallande)
Dagny och Björn Westöö
Roy Anderzon
Jan-Olof Andersson
Rolf och Margareta Dahlén

Publikationskommittén
Martin Edgélius   (sammankallande)
Reijo Eriksson
Helena Ottosson
Carl E Sturkell

Programkommittén
Martin Edgélius  (sammankallande)
Kai Kylegård
Keith Brunberg

Serveringskommittén
Kerstin Falk  (sammankallande)

Värmbolsstugan
Martin Edgélius

Torpgruppen
Kerstin Falk
Maylis Larsson
Kennet Björk
Gunilla Gahnfeldt
Anita Österberg
Jan-Erik Haglund
Peter Gustafsson
Inger Jansson

Hemsida och e-post
Agneta Welander