Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Kommittéer

Fastighetskommittén och Värmbolsstugan
Kennert Björk   (sammankallande)
Göran Pettersson
Rolf Pettersson
Benny Ripklo
Sven-Olof Eriksson
Viktor Josefsson
Lennart Östlund

Museikommittén
Kennert Björk   (sammankallande)
Roy Anderzon
Jan-Olof Andersson
Rolf och Margareta Dahlén
Johanna Garmland
Maud Nilsson
Servering: Karin Andersson
Gunilla Gahnfeldt

Årsskrift
Reijo Eriksson   (sammankallande)
Martin Edgélius
Kai Kylegård
Carl E Sturkell

Programkommittén
Kai Kylegård  (sammankallande)
Martin Edgélius
Keith Brunberg
Johanna Garmland

Torpgruppen
Peter Gustafsson  (sammankallande)
Kennert Björk
Gunilla Gahnfeldt
Jan-Erik Haglund
Kerstin Falk
Göran Pettersson
Ronny Skog