Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Kommittéer

Fastighetskommittén
Lennart Eriksson   (sammankallande)
Kennert Björk
Stig Blomqvist
Kjell Lundmark
Bengt Längeby
Åke Ottosson

Museikommittén
Stig Blomqvist   (sammankallande)
Mona Blomqvist
Ulf Malmkvist
Margareta Dahlén
Rolf Dahlén
Lennart Eriksson
Bengt Längeby
Roy Andersson

Publikationskommittén
Martin Edgélius   (sammankallande)
Reijo Eriksson
Helena Ottosson
Carl E Sturkell

Programkommittén
Martin Edgélius  (sammankallande)
Kai Kylegård
Keith Brunberg

Serveringskommittén
Helena Ottosson  (sammankallande)
Mona Blomqvist

Värmbolsstugan
Stig Blomqvist (tekniskt underhåll, brandskyddsombud)
Martin Edgélius (försäkringsansvarig)

Hemsida och e-post
Agneta Welander