Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Kommittéer

Fastighetskommittén
Kennert Björk   (sammankallande)
Göran Pettersson
Rolf Pettersson
Benny Ripklo
Sven-Olof Eriksson

Museikommittén
Kerstin Falk   (sammankallande)
Roy Anderzon
Jan-Olof Andersson
Rolf och Margareta Dahlén
Kennert Björk
Keith Brunberg

Publikationskommittén
Reijo Eriksson   (sammankallande)
Martin Edgélius
Carl E Sturkell

Programkommittén
Kai Kylegård  (sammankallande)
Martin Edgélius
Keith Brunberg

Serveringskommittén
Kerstin Falk  (sammankallande)
Karin Andersson
Gunilla Gahnfeldt
Anita Österberg

Värmbolsstugan
Martin Edgélius

Torpgruppen
Kerstin Falk
Kennert Björk
Gunilla Gahnfeldt
Anita Österberg
Jan-Erik Haglund
Peter Gustafsson
Inger Jansson

Hemsida och e-post
Agneta Welander