Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Kommittéer

Fastighetskommittén ("Gubbdagis")
Lennart Eriksson   (sammankallande)
Gösta Andersson
Stig Blomqvist
Kjell Lundmark
Bengt Längeby
Åke Ottosson
Kennert Björk

Museikommittén
Stig Blomqvist   (sammankallande)
Mona Blomqvist
Lennart Eriksson
Margareta Dahlén
Rolf Dahlén
Bengt Längeby
Lars Wiborg

Publikationskommittén
Ulf Malmkvist   (sammankallande)
Helena Ottosson
Carl E Sturkell

Programkommittén
Kerstin Falk   (sammankallande)
Kai Kylegård
Ulf Wedberg

Värmbolsstugan
Stig Blomqvist