Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Kommittéer

Fastighetskommittén
Kennert Björk   (sammankallande)
Göran Pettersson
Rolf Pettersson
Benny Ripklo
Sven-Olof Eriksson

Museikommittén
Kerstin Falk   (sammankallande)
Roy Anderzon
Jan-Olof Andersson
Rolf och Margareta Dahlén
Kennert Björk
Keith Brunberg

Publikationskommittén
Reijo Eriksson   (sammankallande)
Martin Edgélius
Carl E Sturkell

Programkommittén
Kai Kylegård  (sammankallande)
Martin Edgélius
Keith Brunberg

Serveringskommittén
Kerstin Falk  (sammankallande)
Karin Andersson
Gunilla Gahnfeldt
Anita Österberg

Värmbolsstugan
Martin Edgélius

Torpgruppen
Kerstin Falk
Kennert Björk
Gunilla Gahnfeldt
Jan-Erik Haglund
Peter Gustafsson

Hemsida och e-post
Agneta Welander