Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Föreningens logotype

Föreningen har tidigare inte haft någon egen logotype, men från 2014 har vi nu använt Stora Malms landskommuns gamla kommunvapen i ett sådant nytt kännemärke. De två stenyxorna vill markera den anmärkningsvärt rika förekomsten av spår från de tidigaste inbyggarna i våra trakter.

Lite historik
Stora Malms socken blev landskommun 1863 då kopplingen till kyrkan bröts genom den första ”kommunreformen”. Inom kommunen inrättades 1883 ett municipalsamhälle i det framväxande stationssamhället Katrineholm.

År 1917 bröts ett område ut från Stora Malm för att bilda Katrineholms stad, och 1952 bildade Stora Malm en ny storkommun genom sammanläggning med Östra Vingåker. Vid kommunreformen 1971 upphörde Stora Malm och bildade tillsammans med flera andra kommuner Katrineholms kommun.