Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Övriga uppdrag

Valberedning
Vakant (styrelsen)

Revisorer
Sven Björving
Sven Envall
Kenneth Williamsson (suppleant)
Margareta Öhlin (suppleant)