Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Övriga uppdrag

Valberedning
Mats Carlsson-Frölund
(Styrelsen)

Revisorer
Sven Envall
Kenneth Williamsson
Margareta Öhlin (suppleant)
(Vakant)