Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Övriga uppdrag

Valberedning
Styrelsen

Revisorer
Sven Envall
Kenneth Williamsson
Hans Gustafsson (suppleant)
(Vakant)