Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Övriga uppdrag

Valberedning
Martin Edgélius

Revisorer
Sven Envall
Kenneth Williamsson
Hans Gustafsson (suppleant)
Martin Edgélius (suppleant)