Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

     Så här når du oss     

 Ordförande
Kerstin Falk
073 383 68 30

 Vice ordförande
Keith Brunberg
070 593 87 40

 Hedersordförande
Carl E Sturkell
070 677 13 68

 Webbansvarig
Agneta Welander
070 262 65 89

 Mailadress 1
Expeditionen
 Mailadress 2
Föreningens postlåda