Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

     Så här når du oss     

 Ordförande
Martin Edgélius
070 753 63 77
 Vice ordförande
Kerstin Falk
073 383 68 30

 Kassör
Weine Hellgren
0703 11 15 07
 Hedersordförande
Carl E Sturkell
070 677 13 68
 Kontaktman muséer
Stig Blomqvist
0150-159 01
070 208 82 86

 Webbansvarig
Agneta Welander
070-262 65 89

 Mailadress 1
Expeditionen
 Mailadress 2
Föreningens postlåda