Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

     Så här når du oss     

 Ordförande
Martin Edgélius
070 753 63 77
 Vice ordförande
Kerstin Falk
0150-103 58
073 383 68 30

 Kassör
Weine Hellgren
0703 11 15 07
 Hedersordförande
Carl E Sturkell
070 677 13 68
 Kontaktman muséer
Stig Blomqvist
0150-159 01
070 208 82 86

 Webbansvarig
Agneta Welander
070-262 65 89

 Mailadress 1
Expeditionen
 Mailadress 2
Föreningens postlåda