Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Kuriosa

Nils Holgersson
I Selma Lagerlöfs bok om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige berättar hon om hur pysslingen Nils, efter att ha landat vid Stora Djulö, i smyg lyssnat till en torpargummas spökhistoria om hur Hertig Carl av Södermanland blivit fördömd. Som osalig efter döden skulle hertigen varje natt gå i "Den sköna lustgården" och gräva. Hertigen och Nils möttes vid grinden in till lustgården. Nils blev insläppt och förevisad allt vackert i trädgården.

Återkomna till grinden försökte Hertig Carl att lämna över sin spade, vilket skulle ha inneburit att han samtidigt befriats från sin fördömelse och överfört den på Nils. Som den pyssling han var, smet Nils istället ut mellan grindens galler och undkom därmed fördömelsen.

Se resultatet
Grinden är ritad, konstruerad och smidd i gårdssmedjan vid Stora Djulö av Rune Larsson med hjälp av hembygdsföreningens "gubb-dagis". Det har tagit två år och över tusen arbetstimmar att smida samman de tusentals små delarna till ett rent konstverk.

Grinden finns nu i trädgården vid Stora Djulö, i anslutning till örtagården och ska efter hand förses med anslutande, korta murar på ömse sidor.

•  2012-01-17 •