Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Välkommen till oss som ny medlem !

Årsavgift
125 kr för enskild medlem
175 kr för familj

Inbetalas vänligen på följande konto.

Bankgiro: 212-6209

För att förenkla vid våra medlemsutskick, så maila gärna din epostadress till någon av följande adresser:
Föreningens postlåda
Expeditionen